Wettelijke informatie en disclaimer

Beoogd gebruik:

De Wiesel-tuningsmodule mag alleen worden gebruikt op privéterreinen en racecircuits die zijn afgesloten voor het openbare verkeer. Het gebruik is verboden en niet toegestaan in het kader van de StVO. Zorg ervoor dat anderen uw getunede eBike niet kunnen gebruiken (bijv. door deze af te zetten).

Door de hogere snelheid wordt de getunede eBike blootgesteld aan hogere belastingen en slijtage, wat tot extra veiligheidsrisico's leidt. Afhankelijk van het model is de getunede eBike mogelijk niet ontworpen voor hoge snelheden en is het uitvallen van veiligheidsrelevante onderdelen (bijv. remmen, frame, banden, stuur enz.) te verwachten. Laat deze voor het inbouwen van de tuningmodule en met regelmatige tussenpozen door een vakman controleren en zo nodig vervangen. Verkort de inspectie- en onderhoudsintervallen om rekening te houden met de hogere belasting.

De hogere snelheid verhoogt het risico op ongevallen en verwondingen. Het risico op schade aan andere mensen of eigendommen neemt ook toe. Schade die wordt veroorzaakt bij het gebruik van een getunede eBike wordt niet meer gedekt door een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De remweg wordt langer en er worden hogere eisen aan de rijder gesteld (bijv. reactietijd, rijvaardigheid). Rijd altijd voorzichtig, gebruik beschermende kleding zoals helmen en beschermers en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

Het gebruik van de Wiesel tuningmodule is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor huidige of toekomstige schade aan objecten of personen als gevolg van installatie/demontage en gebruik. Win meer technische en juridische informatie in voordat u de tuningmodule installeert. Dit geldt met name voor landspecifieke voorschriften.

De garantie op uw eBike kan door het gebruik van de tuningmodule komen te vervallen, omdat het gebruik van de Wiesel tuningmodule een modificatie of manipulatie van uw eBike is. Software-updates van de fabrikant, bijvoorbeeld in het kader van een inspectie, kunnen de werking van de Wiesel afstelmodule geheel of gedeeltelijk beperken. Houd hier rekening mee als een update moet worden uitgevoerd.