Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop richt zich uitsluitend op consumenten.

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, CONCLUSIE VAN HET CONTRACT, MOGELIJKHEDEN VAN CORRECTIE
Het aankoopcontract is afgesloten met Wiesel Tuning (eigenaar Ralph Spitschka).

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt door gebruik te maken van de aangeboden correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Wanneer het contract met ons wordt afgesloten, hangt af van de betalingsmethode die u hebt gekozen:

Vooruitbetaling
We accepteren je bestelling door je binnen twee dagen een aparte e-mail te sturen waarin we je onze bankgegevens geven.

Creditcard
Wanneer u een bestelling plaatst, voert u uw creditcardgegevens in en voert de creditcardmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Zodra u bent gelegitimeerd als wettige kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt het bedrag van uw creditcard afgeschreven op het moment dat u de bestelling plaatst. Het contract met ons wordt afgesloten op het moment dat het bedrag van je creditcard wordt afgeschreven.

PayPal
Tijdens het bestelproces word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kun je je betaalgegevens invoeren en de betaalopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal de betalingstransactie te starten en daarmee je aanbod te accepteren.

3. TAAL CONTRACT, INDIENING CONTRACTtEKST
De taal/talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van het contract: Duits

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via het internet.

4. leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn. Meer informatie over eventuele verzendkosten vind je in de aanbiedingen.

We leveren alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. betaling
De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als je vooruitbetaling als betaalmethode kiest, sturen we je onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Creditcard
Je voert je creditcardgegevens in wanneer je een bestelling plaatst. Zodra je als rechtmatige kaarthouder bent gelegitimeerd, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt je kaart gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces word je doorverwezen naar de website van de onlineaanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst aanmelden, jezelf legitimeren met je toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

6. BEHOUD VAN TITEL
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. VERVOERSCHADE
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

8. GARANTIE EN GARANTIES
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke garantie voor gebreken van toepassing.
Voor gebruikte goederen geldt het volgende: als het gebrek optreedt na het verstrijken van één jaar na levering van de goederen, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrog
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Informatie over van toepassing zijnde aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. aansprakelijkheid
Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
- in geval van garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

10. GESCHILLENRESOLUTIE
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat je hier kunt vinden:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

AGB gemaakt met rechtstexter.de