Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Ralph Spitschka
Tilsiter Weg 4
85661 Forstinning

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in de correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

2. gegevensverwerking voor contractverwerking, het leggen van contact en het openen van een klantrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract of uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt verzenden of geen contact kunt opnemen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de contractafhandeling en de verwerking van uw aanvragen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b GDPR.
Als u hiervoor toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. c GDPR, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. a GDPR of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring. Het is te allen tijde mogelijk om uw klantenaccount te verwijderen en dit kan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

 Systeem voor goederenbeheer

We gebruiken goederenbeheersystemen van externe dienstverleners om bestellingen en contracten te verwerken. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

3. gegevensverwerking voor verzendingsdoeleinden

Om het contract conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b GDPR na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking

We werken samen met de volgende partners om betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het afhandelen van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. b GDPR. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig verstrekken we onze dienstverleners verdere gegevens, die ze samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en efficiënt betalingsbeheer, die overheersen in de context van een belangenafweging.

5. cookies en andere technologieën

5.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt om het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje) te verzamelen en te verwerken. In de context van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende secties van dit privacybeleid.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende koppelingen Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring. U kunt ook de volgende link bezoeken: www.wiesel-tuning.de/cookies. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5.2 Cookiebot toestemmingsbeheerplatform

We gebruiken Cookiebot op onze website om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren, indien nodig. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 7 lid 1 GDPR om uw toestemming te kunnen bewijzen voor de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan wij onderworpen zijn. Cookiebot is een aanbieding van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, die uw gegevens namens ons verwerkt.
Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt verzonden, slaat de webserver van Cookiebot uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw verklaring, browserinformatie, de URL vanwaar de verklaring werd verzonden, informatie over uw toestemmingsgedrag en een anonieme willekeurige sleutel op. Daarnaast wordt een cookie gebruikt die de informatie over uw toestemmingsgedrag en de sleutel bevat. Uw gegevens worden na twaalf maanden gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. a GDPR, gebruiken we de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het doel niet meer van toepassing is en we zijn gestopt met het gebruik van de betreffende technologie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6.1 Gebruik van Google-services

Wij gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst die is gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 GDPR. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 Google lettertypen

Voor de gestandaardiseerde presentatie van inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Google Fonts", doorgegeven aan Google en vervolgens verwerkt door Google. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

6.2 Andere aanbieders van webanalyse en online marketingdiensten

 Gebruik van Matomo als softwareoplossing voor webanalyse

Met het oog op websiteanalyse verzamelt en bewaart de Matomo-software van InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming. De gegevensverwerking door Matomo vindt plaats op onze servers.

7. sociale media

 Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve exploitant van sociale media, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gekoppelde mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De door Facebook Ierland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.

YouTube is een service van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over jouw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

8. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met art. 15 GDPR, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd;
 • in overeenstemming met art. 16 GDPR, het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • in overeenstemming met art. 17 GDPR, het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang of
  • noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 GDPR;
 • in overeenstemming met art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • in overeenstemming met Art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht om bezwaar te maken
Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen, die prevaleren in de context van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie.na het uitoefenen van uw recht op bezwaar, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.dit is niet van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.

Privacybeleid gemaakt met rechtstexter.de.